Undervandsmørtel

Marinemørtel

Produktet, der er tixotrop ekspanderende, anvendes til sammenstøbning og understøbning af granitblokke over og under vandspejlet, samt til undervand reparation af skadede spundsvægge.

Den plastiske flydeopførsel (”TIX”) gør, at lodrette fuger kan udstøbes uden forskalling med minimal udvaskning af materialet under udførelsen.

Produktet er egnet til mindre mørtelmaskiner (f.eks. Putzmeister MP25) med blandeenhed og pumpe.

Leveres i 18,5 kg plastsække

Flydemørtel

Produktet, der er en ekspanderende flydemørtel, anvendes til flydestøbninger under vandet.

Leveres i 18,5 kg plastsække og 1200 kg bigbags

SCC

SCC tørbeton er en cementbaseret flydebeton. Alle SCC betonerne er let ekspanderende.

Betonen kan bruges til toplag, understøbninger, udfyldning af korrigerede rør, flydestøbninger i lukkede forskallinger m.m.

SCC betonen er pumpebar i bla. snekke eller mantelpumper.

Leveres i 25 kg plastsække eller 1200 kg bigbags.