Flydemørtel

Flydemørtel

Produkterne, der er ekspanderende, anvendes til flydestøbning i form.

Leveres i 25 kg plastsække eller 1200kg bigbags.