Elementmontage

Elementfugemørtel

Plastisk mørtel der er udviklet til brug i pumpe til sammenstøbning og understøbning af elementer. Denne TIX mørtel anvendes uden forskalling.

Der kan benyttes flere forskellige typer pumper f. eks  Putzmeister MP25.

Mørtelen der er ekspanderende har stor klæbeevne og har ved den rigtige konsistens god fyldeevne.

Leveres i 18,5 kg plastsække og 1200 kg bigbags.

Elementfugemørtel flydende

Denne type mørtel er udviklet specielt til udfyldning af korrugerede rør med pumpe. Det kan f. eks være en Putzmeister MP 25.

Det er nemt at skifte fra plastisk fugemørtel til flydende, idet vandbehovet stort set er ens.

Den ekspanderende mørtel har en høj styrke og stor flydeevne.

Mørtlen kan bruges til sammenstøbning og underløbning af elementer ved brug af forskalling. Dette kan vælges hvor det er vanskeligt at sammenstøbe med den plastisk version.  Herefter kan arbejdet let udføres med pumpe fra toppen.

NB: kræver en tæt forskalling.

Leveres i 18,5 kg plastsække eller 1200 kg bigbags.

Understøbningsmørtel

Mørtlen, der er ekspanderende, har en plastisk flydeopførsel. Produktet er udviklet til understøbning af betonelementer, ved at udlægge i en “pølse” inden elementerne monteres.

Leveres i 18,5 kg plastsække eller 1200kg bigbags.

SCC

SCC tørbeton er en cementbaseret flydebeton. Alle SCC betonerne er let ekspanderende.

Betonen kan bruges til toplag, understøbninger, udfyldning af korrigerede rør, flydestøbninger i lukkede forskallinger m.m.

SCC betonen er pumpebar i bla. snekke eller mantelpumper.

Leveres i 25 kg plastsække eller 1200 kg bigbags.

Lim

Kroghs limprodukter anvendes til sammenlimning af betonelementer, påsætning af falser, spartelmasse og diverse reparationer i betonkonstruktioner.

Leveres i 25 kg sække.