+45 98 22 52 00

SØINDVINDINGSVEDERLAG PR. 1/1-24

Pr. 1/1-2024 er Søindvindingsvederlaget kr. 6,14 pr. ton