SØINDVINDINGSVEDERLAG PR. 1/1-24

 

Pr. 1/1-2024 er Søindvindingsvederlaget kr. 6,14 pr. ton

 

KROGHS A/S | Klim Strandvej 284 | 9690 Fjerritslev | Tlf. : 9822 5200 | Fax : 9822 5737 | E-mail : kroghs@kroghs-as.dk