MT Højgaard - Bassin 7 i Århus

 

Kroghs A/S leverer tørbeton til MT Højgaards nye store bygge plads på Århus Havn.

 

Det er BIG der har tegnet projektet der bliver en unik bygning på Århus havn. Nærmeste naboer er Havneholmen og Isbjerget.

Udsigten bliver formidabel. Beliggenheden ved havneindløbet sikrer meget at se på.

 

Kroghs A/S leverer til sammen- og understøbning af beton elementerne.

 

Model af det færdige byggeri ( Hjørnerne bliver rette )

Modellen fra modsatte side.

 

Kælderen er begyndt at tage form - marts 2017

 

Udsigt fra kælderniveau til nærmeste nabo - Havneholmen, som Kroghs A/S også leverede til.

 

Kælderniveau marts 2017

 

 

KROGHS A/S | Klim Strandvej 284 | 9690 Fjerritslev | Tlf. : 9822 5200 | Fax : 9822 5737 | E-mail : kroghs@kroghs-as.dk