Søindvindingsvederlag pr. 1/1-17

 

Pr. 1.1.17 stiger Søindvindingsvederlaget til kr. 5,21 pr. ton.

KROGHS A/S | Klim Strandvej 284 | 9690 Fjerritslev | Tlf. : 9822 5200 | Fax : 9822 5737 | E-mail : kroghs@kroghs-as.dk